Zora Savić

Ogromna uspomena na majku, držim je za ukras.