Vitomir Marinkov

U plavoj držimo pirinač, u većoj posudi naravno C kafu ☕, a u dve manje šećer.