Violeta Gmitrović

Moje dve – stara i nova, u jednoj kafa, u drugoj šećer! ☕☕☕