Tamara Rudić

Naravno i dalje stoji C kafa u njoj, svekar je ne da ni za živu glavu, bilo bi lepo da ga iznenadim sa novom indentičnom jer je naša zardjala…