Svjetlana Simeunović

U jednoj se još uvek drži kafa,u drugoj stare sličice, a u trećoj ekseri😅😄. Stare sličice🙂