Slobodan Milosavljević

U velikoj je brasno, u levoj kafa, u desnoj secer i u gornjoj pirinač. 😃❤️
Stara lepa dobra vremena. 🥰