Seljvije Landeka

U mojoj limenci C kafe i ako je stara više od 20 godine i dalje držimo kafu i to C kafu koju pijemo.