Saša Jovanović

Nekada davno kad sam bio dete
skupljao sam i slušao muzičke kasete,
a baka me čuvala kao kap na dlanu,
i uz kafu radovala svakom novom danu.

Vreme brzo prolazi, svaki čovek stari,
ali treba sačuvati prave, dobre stvari,
ni sam ne znam kako spojih ovo dvoje
i baš sad se setih da oni postoje.

Kutija C kafe stara mnogo leta
i gomila starih muzičkih kaseta
pa možda baš Vi zadovoljite pravdu
da i ja u životu dobijem nagradu.