Predrag Kandić

U jednoj držimo šećer, a u drugoj je kafa 😀💗