Pravila učešća u nagradnom konkursu

“Stara-dobra iz najlepšeg doba”

 

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA – naziv “Stara-dobra iz najlepšeg doba” (dalje: Konkurs”)

 

  1. ORGANIZATOR

Organizator nagradnog Konkursa je privredno društvo „Strauss Adriatic“ d.o.o. 22310 Šimanovci, ul. Miloša Obilića br.41, MB:06299997, PIB:100001087  (u daljem tekstu: “Organizator”).

 

  1. VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje preko zvanične Facebook stranice C kafe (dalje:“Facebook strana”) u periodu od 05.03.2021. u 12h do 05.04.2021. godine u 23:59h, uključujući oba datuma, ili do isteka nagrada.

 

  1. MESTO ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, a pravo učestvovanja imaju isključivo punoletni građani sa prijavljenim prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

 

  1. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U KONKURSU

Potrebno je da svaki učesnik Konkursa dostavi fotografiju neke od starih C limenki proizvedenih sedamdesetih ili osamdesetih godina 20.veka, koje na sebi imaju C kafa logotip i ispis Centroproizvod ili Centroprom, i da odgovori na pitanje šta u toj limenci čuva.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice bilo koje vrste (slanje identičnih fotografija od strane različitih učesnika, lažni profil i sl.) od strane jednog ili više korisnika mreže, organizator zadržava pravo da od istih traži više dokaza radi potvrde autorskog sadržaja i validnosti posedovanja limenke/i i da ih u slučaju potvrde zloupotrebe diskvalifikuje.

 

  1. MEHANIZAM KONKURSA

Svi učesnici Konkursa treba da pošalju autorsku fotografiju i odgovor na pitanje šta čuvaju u svojim starim C kafa limenkama putem mejla info@ckafa.rs ili Facebook stranice C kafa – Za sva vremena.

Više učesnika na istoj adresi koji dostave identičnu fotografiju ili fotografiju istog dizajna limenke će se smatrati jednim dobitnikom. Kao kriterijum za određivanje dobitnika će se uzeti u obzir brzina dostave te fotografije, odnosno prvi korisnik koji dostavi jednu od više identičnih fotografija će biti nagrađen.

Ukoliko jedan korisnik dostavi slike različitih dizajna C kafa limenki, dobiće onoliko nagrada koliko limenki poseduje.

 

U zavisnosti od toga da li je dobitnik nagrade svoju fotografiju poslao putem mejla info@ckafa.rs ili Facebook stranice, tim putem će mu se poslati i obaveštenje da dostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, e-mail i broj mobilnog telefona za potrebe provere. U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne bude mogao kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator nije odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

 

  1. NAGRADE

Prvih 3.000 korisnika koji ispune navedene uslove nagradnog konkursa biće nagrađeni sa 200g C kafe, a poklon će biti isporučen na kućnu adresu najkasnije do 30. aprila 2021. godine. Izbor liste korisnika koji ispunjavaju uslove nagradnog konkursa odrediće stručni žiri koji čine predstavnici kompanija Strauss Adriatic i Kreativa Unlimited najkasnije do 09.04.2021. godine. Ukupan fond nagrada je ograničen i iznosi 3.000 pakovanja C kafe od 200g. Svi odobreni tekstualni i foto materijali od strane dobitnika nagradne aktivacije, sa njihovim imenima i prezimenima, biće javno objavljeni na sajtu www.ckafa.rs u okviru sekcije „Nagradni konkurs“.

 

  1. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

U nagradnom Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica. Prijavljivanjem za učešće na Konkursu, učesnici prihvataju u celosti ova Pravila. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

 

  1. LIČNI PODACI

Prijavljivanjem za učešće na Konkursu, učesnik daje saglasnost Organizatoru da njegove lične podatke Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustankom od učešća na konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru putem mejla info@ckafa.rs ili u Inbox Facebook stranice C Kafa – Za sva vremena.

 

  1. PITANJA, ŽALBE I REKLAMACIJE

Za sva potencijalna pitanja, žalbe i reklamacije, učesnik može stupiti u kontakt sa Organizatorom putem e-mail adrese info@ckafa.rs, kontakt forme na sajtu www.ckafa.rs, Facebook stranice C kafa – Za sva vremena, kao i pozivom besplatne info linije 0800 80 80 89.

 

 

 

  1. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na e-mail adresi info@ckafa.rs ili Facebook stranici C kafe.

 

 

U Beogradu, 05.03.2021.godine