Peđa Sablić

Evo i dela naše porodične “kolekcije”. 
Nekada su čuvale kafu, a danas uspomene (i kafu, brašno, šećer, po potrebi)