Nikola Bogdanović

U jednoj držim kafu, u drugoj šećer.