Mira Marić

Pozdravljam Vašu akciju. Kutiju sa kafom dobila sam od mog dede 1979. godine. Od tada je stalno koristim u njoj je i sada kafa. Uvek me podseti na dedu.