Milena Milošević

Moja kutija uvek je bila puna c kafe, a sada je igračaka mog unuka.