Milan Rančić

У њој не чувамо ништа, али чувамо њу као успомену на нека лепша времена, као и остале ствари са ове полице!!