Jovica Vučić

U većoj limenci držimo kafu, a u manjoj šećer.