Jelena Zigić

Ovo je specijalna kutija za kafu. Ne da nam baka da je zamenimo novom. Kaže kupite sebi, ja moju ne dam.