Dušica Knežević

I u staroj i u novoj limenki se čuva još uvek C kafa.