Dragana Marković

Uspomena na baku, u kutiji držim kafu i baš je čuvam da se ne ošteti.