Dragan Paulić

U staroj limenci c kafe se i dalje čuva kafa.