Dragan Latinović

Limenke sa sve kafom koja je tad kupljena! I dan danas miriše kad se otvori poklopac manje limenke. Služe kao ukras.