Draga Adamović

Kad sam mala bila,
Baka mi je govorila,
Igle nisu za igranje,
Nego za ušivanje!
Da je slušam nisam htela,
Kutiju sam krišom uzimala,
Šarenim se dugmićima zabavljala.
Sada više nisam mala,
Ali tu je još uvek moja baka
Sa njom je i kutija njena
U kojoj ona ljubomorno čuva
Konce, dugmiće i igle
Kutiju ona nikome ne da,
Kao da su u njoj blaga celoga sveta!