Dejan Stojanović

Konzerva i dalje služi svojoj originalnoj nameni, za kafu. Nasledio sam je od starijih koleginica i koristim je već 15 god. Stara dobra kafa u staroj dobroj konzervi.