Dejan Koprivica

U ovoj staroj prastaroj limenci čuvamo brašno.