Andrea Gligorić

Naša stara limenka najbolje C kafe, u njoj sada držimo pribor za šivenje.